عکس پروفایل مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

عکس پروفایل مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دانشگاه شهید بهشتی
ایران، تهران، تهران
اوین، ميدان شهيد شهرياری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی