عکس پروفایل مرکز نوآوری رادیانس

مرکز نوآوری رادیانس

شتابدهی و سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای نیازمندی شرکت ها

عکس پروفایل مرکز نوآوری رادیانس

مرکز نوآوری رادیانس

شتابدهی و سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای نیازمندی شرکت ها

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن همراه
تلفن تماس
تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
یوسف آباد ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، کوچه سوم (امیر جهانبخش) پلاک ۱۴ طبقه ۶