عکس پروفایل مرکز نوآوری رایان

مرکز نوآوری رایان (پیشران نوآوری و فناوری رایان)

شتابدهنده تخصصی حوزه حمل و نقل

عکس پروفایل مرکز نوآوری رایان

مرکز نوآوری رایان (پیشران نوآوری و فناوری رایان)

شتابدهنده تخصصی حوزه حمل و نقل

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

شماره تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان نوآوری انرژی، طبقه منفی 2، مرکز نوآوری رایان

کارمندان