عکس پروفایل مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

مرکز نوآوری دخترانه دانشگاه الزهرا

عکس پروفایل مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

مرکز نوآوری دخترانه دانشگاه الزهرا

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
ونک – دانشگاه الزهرا(س) –جنب ساختمان شهیده قزوینی- مرکز نوآوری و شکوفایی الزهرا (س)
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی