مرکز نوآوری و نوآفرینی صنعت نمایشگاه

آموزش
آموزش: آمموزش مکمل
تبلیغات، بازاریابی و فروش
خدمات اداری: نمایشگاه های تجاری
طراحی
نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده ، واحد تحقیق و توسعه
شکل تمرکز: تخصصی
اطلاعات تماس
مرکز نوآوری
مرکز نوآوری نمایشگاه / Exhibinno
ایران، تهران، تهران
خیابان کریمخان، خیابان عضدی، بن بست عقیلی، پلاک 16، خانه خلاق و نوآوری پیام نور، واحد 205
رایانامه
بنیان‌گذاران
حمیدرضا پژوهش
بنیان‌گذار
تملک ها
حمیدرضا پژوهش
بازدیدهای اخیر