عکس پروفایل مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاهی

عکس پروفایل مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاهی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان

سازمان ها یا نهادهای بالادستی