مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد - مرکز نوآوری گردشگری سپند آریا

نخستین مرکز نوآوری گردشگری استان یزد
منابع انسانی: کوچینگ و توسعه مسیر شغلی
منابع انسانی: مدیریت نیروی انسانی: فرهنگ سازمانی و فضای کار
منابع انسانی: مدیریت نیروی انسانی: برنامه ریزی نیروی انسانی
منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی: آموزش و کارورزی منابع انسانی
منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی: مدیریت عملکرد منابع انسانی: مدیریت مسیر شغلی و جایگزینی
منابع انسانی: جذب نیروی انسانی: کارآموزی
آموزش: مراکز آموزشی: آموزش از راه دور
آموزش: مراکز آموزشی: مرکز آموزش به افراد با شرایط خاص
آموزش: نشر و محصولات آموزشی: نشر آموزشی
آموزش: خدمات پشتیبان آموزش: مشاوره آموزشی
آموزش: فناوری آموزشی: ابزارهای توسعه شغلی
آموزش: آموزش الکترونیک: سیستم های مدیریت آموزش
سفر و گردشگری
صنایع دستی
جامعه و سبک زندگی: برگزاری رویداد

نخستین مرکز نوآوری گردشگری استان یزد

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور ، پژوهشگاه یا پژوهشکده ، واحد تحقیق و توسعه ، مرکز دانشگاهی ، مرکز اندیشگاهی
شکل تمرکز: تخصصی
اطلاعات تماس
مدیرعامل
دفتر مرکز نوآوری گردشگری سپند آریا
ایران، یزد، یزد
دانشگاه یزد، پردیس فناوری و صنعتی، ساختمان مرکز نوآوری ۳، واحد 605
رایانامه
برندها
مرکز نوِآوری گردشگری سپند آریا
بنیان‌گذاران
حسین دهقان منشادی
بنیان‌گذار
سید صدرالدین حسینی مشهدی
بنیان‌گذار
سید رضا بهادری
بنیان‌گذار
علی دلشاد
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
علی دلشاد
رئیس هیئت مدیره
از اسفند 1400
حسین دهقان منشادی
عضو هیئت مدیره
از اسفند 1400
سید صدرالدین حسینی مشهدی
عضو هیئت مدیره
از اسفند 1400
صادق زنده نور
مدیر عامل
از اسفند 1400
دریافت خدمات شتابدهی
پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد
از اردیبهشت 1401 تا آبان 1401
بازدیدهای اخیر