مزه سازان نوپژوه شمال

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، گیلان، رشت
سلیمانداراب، کوچه آزادی [شهید علی حسین نیا]، کوچه نظام پزشکی، پلاک 14، طبقه همکف

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

اعضا هیئت مدیره
نصیر رافع جونیه
مدیر عامل
محمد ابراهیمی تبار
رئیس هیئت مدیره
مرتضی ابراهیمی تبار
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر