معنا - معنا معدن نوآوری اندیشه

سرمایه گذار خطرپذیر در حوزه معدن
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان ۲۹، پلاک ۱۲
وبسایت
رایانامه

سرمایه گذار خطرپذیر در حوزه معدن

شرکت دانش بنیان معنا یک سرمایه گذار خطرپذیر است که بر روی ایده ها و مجموعه های متمرکز بر زنجیره ارزش معدن سرمایه گذاری می کند.

اعضا هیئت مدیره
حسنعلی حق شناس گرگابی
رئیس هیئت مدیره
سعید اشیری
عضو هیئت مدیره
محمدمهدی صالحی
مدیر عامل
سرمایه گذاری ها
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
موسسه دانش‌بنیان برکت
بازدیدهای اخیر