عکس پروفایل ملانکو

ملانکو (فناوری اطلاعات نواویرا)

بستری هوشمند، یکپارچه و جامع برای مدیریت ساختمان

عکس پروفایل ملانکو

ملانکو (فناوری اطلاعات نواویرا)

بستری هوشمند، یکپارچه و جامع برای مدیریت ساختمان

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

بنیان‌گذاری ها