مهام - راهکار هوشمند مهام کاسپین منطقه آزاد انزلی

تولید محصولات تکنولوژیک در حوزه اینترنت اشیاء

تولید محصولات تکنولوژیک در حوزه اینترنت اشیاء

گروه مهام از سال 1395 با محوریت تولید محصولات تکنولوژیک در حوزه اینترنت اشیاء تشکیل شد؛ سال 1396 اولین محصول گروه مهام به تولید رسید و در سال 1397 شرکت “راهکار هوشمند مهام” بصورت رسمی ثبت شد.

اعضا هیئت مدیره
امیرحسین اکبردماوندی
مدیر عامل
وحید امجدی سعیدآباد
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر