مهام توس

شتابدهنده عمومی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
بلوار ملک آباد، خیابان شهید حسن علیان، شهید علیان ۱۰، پلاک ۲۴ ، واحد همکف
رایانامه

شتابدهنده عمومی

دوره های شتابدهی شامل دو مرحله اصلی پیش شتاب دهی و شتاب دهی می باشد که با فراخوان و دریافت ایده ها و محصولات نوآورانه و فناورانه و ارزیابی آنها شروع می شود و با آموزش و توانمندسازی ، شتاب دهی به طرح ها و ایده ها همراه با سرمایه گذاری و کمک به تجاری سازی و توسعه محصول و بازار برای طرح های راه یافته به مرحله شتاب دهی ادامه می یابد.

بنیان‌گذاران
حمیدرضا خجسته
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حمیدرضا خجسته
بازدیدهای اخیر