مهان اکسیر شمس

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه
باغ نی ، بلوار شهید بهشتی ، خیابان دانشگاه ، پلاک 0 ، طبقه اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
افشین پشا آبادی
مدیر عامل
علی براتی
بازدیدهای اخیر