عکس پروفایل مهبانگ فن آوری های پارس

مهبانگ فن آوری های پارس

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل مهبانگ فن آوری های پارس

مهبانگ فن آوری های پارس

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان رسالت، خیابان فرجام، نرسیده به چهار راه خاور، خیابان شهید حسینعلی، پلاک 9 - مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران

اعضا هیئت مدیره