مهردارو

تولید تجاری دارو
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، انتهای خیابان 23، شماره 7
سایت اصلی
رایانامه

تولید تجاری دارو

اعضا هیئت مدیره
شهرام زاهدی
مدیر عامل
سیدمحسن جنانی
مدیر عامل
مصطفی اعتباری
عضو هیئت مدیره
عباس محمد
بازدیدهای اخیر