مهر اصل - تولیدی مهر اصل

تولید تجهیزات صنعتی

تولید تجهیزات صنعتی

گروه مهر اصل فعالیت های متنوع تولیدی اعم از استخراج و فرآوری مس، تولید لوله و اتصالات مسی و تولید تجهیزات صنعتی را انجام می دهد.

اعضا هیئت مدیره
سید امیر سیاوش مقیمی اصل
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر