مهندسان مشاور سازه

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه ششم ، پلاک -28، طبقه هفتم، واحد شرقی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
بابک امیرانی
مدیر عامل
فریدون کیهانی
مدیر عامل
محمدی فیاض فاضلی
رئیس هیئت مدیره
علی رضا کریم زاده تبریزی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر