مهندسین تحلیلگران آتی نگر

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا نوروزی لنبر
مدیر عامل
غلامرضا نصرت
رئیس هیئت مدیره
محمد واعظی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر