مهندسی آزمون نکاء

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، دماوند
جمع آبرود، آبادی منطقه صنعتی دماوند(2)، محله منطقه صنعتی دماوند2، خیابان اصلی شهرک، خیابان آزمون، پلاک 0، 73، طبقه همکف

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
امیرحسین آزمون
مدیر عامل
حمیدرضا آزمون
رئیس هیئت مدیره
امیرحسین آزمون
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر