مهندسی استا انرژی سازان توان افزا

تولید فرآورده های زیستی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
خیابان زند دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تولید فرآورده های زیستی

این شرکت در زمینه تولید فرآورده های زیستی مورد نیاز برای پیوند و ترمیم بافت، بافت های بیولوژیک ترکیبی و داربست های بیولوژیک و صنایی در کارآزمایی های پژوهشی و بالینی و انتقال فن آوری در تکنیک های کشت،تمایز،ذخیره سازی و مشارکت در طرح های نو بنیاد در زمینه تولید بافت های بیولوژیک،سلول درمانی و راه اندازی بانک های سلولی با منشا انسانی ـ طراحی و اجرای طرح های دانشجویی،پژوهشی،درمانی و طراحی کیت های تجاری و برگزاری کارگاه های آموزشی،همایش و سمینار در زمینه های تخصصی فوق ـ قرارداد همکاری با سازمان های دولتی،غیر دولتی و همکاری و مشاوره در زمینه خرید و فروش تجهیزات پزشکی و اخذ نمایندگی شرکت های تولیدی ـ پژوهشی داخلی و خارجی صادرات،واردات و خرید و فروش کالاهای بازرگانی در تاریخ 1393/08/17 تاسیس شده است.

بازدیدهای اخیر