مهندسی استا انرژی سازان توان افزا

تولید فرآورده های زیستی

تولید فرآورده های زیستی

این شرکت در زمینه تولید فرآورده های زیستی مورد نیاز برای پیوند و ترمیم بافت، بافت های بیولوژیک ترکیبی و داربست های بیولوژیک و صنایی در کارآزمایی های پژوهشی و بالینی و انتقال فن آوری در تکنیک های کشت،تمایز،ذخیره سازی و مشارکت در طرح های نو بنیاد در زمینه تولید بافت های بیولوژیک،سلول درمانی و راه اندازی بانک های سلولی با منشا انسانی ـ طراحی و اجرای طرح های دانشجویی،پژوهشی،درمانی و طراحی کیت های تجاری و برگزاری کارگاه های آموزشی،همایش و سمینار در زمینه های تخصصی فوق ـ قرارداد همکاری با سازمان های دولتی،غیر دولتی و همکاری و مشاوره در زمینه خرید و فروش تجهیزات پزشکی و اخذ نمایندگی شرکت های تولیدی ـ پژوهشی داخلی و خارجی صادرات،واردات و خرید و فروش کالاهای بازرگانی در تاریخ 1393/08/17 تاسیس شده است.

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
خیابان زند دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بازدیدهای اخیر