مهندسی برسام انرژی آریا

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان صاحب الزمان مجتمع سبحان طبقه 3 واحد 314

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
حمیدرضا محمد پوران
مدیر عامل
مصطفی مصلائی یزدی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر