عکس پروفایل مهندسی حسگرهای هوشمند پارس

مهندسی حسگرهای هوشمند پارس

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل مهندسی حسگرهای هوشمند پارس

مهندسی حسگرهای هوشمند پارس

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
امیرآباد ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان شهید محمد فرشی مقدم (16) ، پلاک 70.1 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره