مهندسی حسگرهای هوشمند پارس

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
امیرآباد ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان شهید محمد فرشی مقدم (16) ، پلاک 70.1 ، طبقه همکف
اعضا هیئت مدیره
رسول نصیری
مدیر عامل
وحیده فقیهی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر