مهندسی رهگیر شهاب

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
فرشید جهانبخشی
رئیس هیئت مدیره
فرید جهانبخشی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر