عکس پروفایل مهندسی سویه

مهندسی سویه

طراحی و ساخت سویه‌های جدید مخمر برای تولید پروتئین

عکس پروفایل مهندسی سویه

مهندسی سویه

طراحی و ساخت سویه‌های جدید مخمر برای تولید پروتئین

طراحی و ساخت سویه‌های جدید مخمر برای تولید پروتئین

طراحی و ساخت سویه‌های جدید مخمر برای تولید پروتئین‌های نوترکریب و متابولیت‌ها. سویه‌های تولید شده در این برنامه، امکان تولید پروتئین‌های پایدار و غیر حساسیت‌زا را دارند. این پروتئین‌ها با هدف فروش به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید پروتئین‌های نوترکیب صنعتی و دارویی تولید می‌شوند.

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

کارمندان

تعداد:
10
1 - 10 از 12

دریافت خدمات شتابدهی