مهندسی سپهر پردازش هدف رهگیر

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شهیدان-کوچه دوم-خیابان شهیدان-پلاک 143-مجتمع زیتون-بلوک B-طبقه دوم-واحد 3

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

بازدیدهای اخیر