مهندسی فناوران پرتو کام آسیا

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تیموری، خیابان شهدای طرشت جنوبی، بلوار شهید حمید صالحی، پلاک 54، طبقه دوم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

بازدیدهای اخیر