مهندسی مهر و نیک توان تبدیل

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
سید ناصر نوری عسگرانی
رئیس هیئت مدیره
حمیدرضا شایگان فر
مدیر عامل
فرحناز قضاوی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر