مهندسی نسیم ارتباط دماوند

تولید کننده سیستمهای نوبت دهی هوشمند، تولید کننده سیستمهای رزرواسیون، تولید کننده سامانه مرکز تماس با مشتریان

تولید کننده سیستمهای نوبت دهی هوشمند، تولید کننده سیستمهای رزرواسیون، تولید کننده سامانه مرکز تماس با مشتریان

شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند تولید کننده سیستمهای نوبت دهی هوشمند، تولید کننده سیستمهای رزرواسیون، تولید کننده سامانه مرکز تماس با مشتریان می باشد.

اعضا هیئت مدیره
محمد نصیر
مدیر عامل
باقر نصیر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر