مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی ، خیابان 14 ، خیابان 12 ، پلاک 308 ، ساختمان A308 ، طبقه همکف
اعضا هیئت مدیره
سیدمهدی فخر طه
عضو هیئت مدیره
عاطفه امینی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر