عکس پروفایل مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان

مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

عکس پروفایل مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان

مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی ، خیابان 14 ، خیابان 12 ، پلاک 308 ، ساختمان A308 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره