موج آزمای اندیشه

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، البرز، کرج
مهرشهر فاز4 ، خیابان شهیدکریم آخوندی ، خیابان شهید بلال مومنی روچی(408شرقی) ، پلاک 169 ، طبقه اول

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
صفیه اسدپور زمهریر
رئیس هیئت مدیره
محبوبه اسدپور زمهریر
بازدیدهای اخیر