موج نیرو

تولید دستگاه پایانه راه دور

تولید دستگاه پایانه راه دور

شرکت موج نیرو به تولید دستگاه پایانه راه دور، دستگاه لاین تراپ و ال ام یو ، PLC و ترانسدیوسر و تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و تله متری می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
اصغر حکیمی
عضو هیئت مدیره
احمد طایف پور نصرآبادی
قاسم کرمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر