موسسه بازی پژوهی مهر و ماه

پلتفرم تولید بازی با هدف آموزش مفاهیم دینی و قرآنی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
صفائیه، کوچه 24 (ممتاز)، پلاک 32
سایت اصلی

پلتفرم تولید بازی با هدف آموزش مفاهیم دینی و قرآنی

موسسه بازی پژوهی مهر و ماه به تولید بازی با هدف آموزش مفاهیم دینی و قرآنی پرداخته است.

بازدیدهای اخیر