موسسه مطالعاتی عادل ایرانیان - Mohagheghin Adel Iranian Research Institute

Online legal consultant and adviser- Business consultant
منابع انسانی: کوچینگ و توسعه مسیر شغلی
آموزش: آمموزش مکمل: مدرسه کسب و کار
آموزش: مراکز آموزشی: دانشگاه شرکتی
خدمات حرفه‌ای: حقوقی
خدمات حرفه‌ای: ترجمه
خدمات حرفه‌ای: مدیریت ریسک
خدمات حرفه‌ای: فناوری حقوقی

Online legal consultant and adviser- Business consultant

مشاور حقوقی مشاور کسب و کار و توسعه فردی برگزاری همایش و رویدادهای تخصصی

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاران
Masoud Shafiezadeh Neyestanak
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
Masoud Shafiezadeh Neyestanak
مدیر عامل
از بهمن 1400
بازدیدهای اخیر