عکس پروفایل موسسه کامپوزیت ایران

موسسه کامپوزیت ایران

موسسه تحقیقاتی حوزه کامپوزیت

عکس پروفایل موسسه کامپوزیت ایران

موسسه کامپوزیت ایران

موسسه تحقیقاتی حوزه کامپوزیت

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه کامپوزیت ایران
رایانامه

سازمان ها یا نهادهای بالادستی