عکس پروفایل مونوپی

مونوپی (راهنمای تندرستی هوشمند)

پلتفرم برگزاری چالش و مسابقه با هدف فرهنگسازی در ورزش، تغذیه، اجتماع و محیط زیست

عکس پروفایل مونوپی

مونوپی (راهنمای تندرستی هوشمند)

پلتفرم برگزاری چالش و مسابقه با هدف فرهنگسازی در ورزش، تغذیه، اجتماع و محیط زیست

پلتفرم برگزاری چالش و مسابقه با هدف فرهنگسازی در ورزش، تغذیه، اجتماع و محیط زیست

مونوپی خدمات متنوعی در حوزه سبک زندگی ارائه می‌کند. محوریت این خدمات چالش هایی است که با هدف اصلاح سبک زندگی طراحی شده و افراد با شرکت در این چالش ها و پشتبانی تیم مونوپی به شرایط مطلوب شان می رسند. در مونوپی علاوه بر چالش ها، محتوا و نیازمندی های مرتبط با آن ها نیز ارائه می شود.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
وبسایت مونوپی
رایانامه

بنیان‌گذاران

کارمندان