مپسا - دانش آتیه معماری و ساخت

نرم‌افزار حسـابداری پروژه و مـدیریت هزینه‌های ساخت

نرم‌افزار حسـابداری پروژه و مـدیریت هزینه‌های ساخت

مپسا نرم افزاری است که بصورت تخصصی برای حسابداری انواع پروژه اعم از حسابداری پروژه های ساختمانی، پروژه های نفت و گاز، پروژه های آب و فاضلاب، پروژه های راه و شهرسازی، پروژه های تاسیسات، پروژه های نیرو، پروژه های کشاورزی، پروژه های صنعت و معدن و پروژه های ارتباطات و مدیریت هزینه های اجرای آنها می باشد.

بازدیدهای اخیر