مکران فوم امیدی منطقه آزاد چابهار - مکران فوم امیدی منطقه آزاد چابهار

پتروشیمی

پتروشیمی

شرکت مکران فوم امیدی منطقه آزاد چابهار در زمینه تولید و واردات و صادرات یونولیت سقفی و دیواری و ... فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر