مک تپ

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای حوزه تولید، آب و انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای حوزه تولید، آب و انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست

مک‌تپ بر روی کسب‌وکارهایی در حوزه‌های تولید، آب و انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست سرمایه‌گذاری می‌کند.

اعضا هیئت مدیره
مهدی اسدی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر