مگاپی

تسهیل پرداخت برای سازمان‌ها و شرکت‌ها
خدمات مالی: پرداخت

تسهیل پرداخت برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
آی فینک
افراک
بازدیدهای اخیر