میتره - پژوهشی صنعتی آبریزان مهر افزا

تولید محلول رسوب زدا و ضد خوردگی جهت از بین بردن رسوبات صنایع - خودروها
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس، شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان مهرافزا
سایت اصلی
رایانامه

تولید محلول رسوب زدا و ضد خوردگی جهت از بین بردن رسوبات صنایع - خودروها

شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان بنا به ضرورت شدید کشور به تامین آب سالم منابع موجود آب تاسیس گردید.

اعضا هیئت مدیره
محمد هادی شعله
مدیر عامل
نگاه شاهی سوندی شیرازی
عضو هیئت مدیره
محمد جعفر شعله
بازدیدهای اخیر