میزیتو - توسعه راهبرد امن آرمان

نرم‌افزار مدیریت پروژه آنلاین

نرم‌افزار مدیریت پروژه آنلاین

میزیتو، نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین، ابزار دورکاری و مدیریت کسب‌وکار با رویکرد شبکه‌اجتماعی است که مدیریت تیم و پروژه‌ها را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها آسان می‌کند.

بنیان‌گذاران
سعید مقدس زاده
بنیان‌گذار
احمد عرب
بنیان‌گذار
محمد نیکپور
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سعید مقدس زاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر