میکسل

استارتاپ استودیو تخصصی حوزه CG
رسانه، هنر و سرگرمی: ویدئو

استارتاپ استودیو تخصصی حوزه CG

فعالیت این شرکت از تاریخ 1399/05/05 متوقف شده است.

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
آتریاد
زیرمجموعه
افراک
بازدیدهای اخیر