نئوکسی

تولید کننده مواد گندزدا و ضد عفونی کننده

تولید کننده مواد گندزدا و ضد عفونی کننده

نئوکسی تولید کننده نسل جدید مواد گندزدا و ضد عفونی کننده مناسب انواع کاربردهای خانگی، صنعتی و آب و فاضلاب است.

بازدیدهای اخیر