نام آوران آفرینش فردا

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
پردیسان ، خیابان اسماعیل کریمی ، خیابان تلخابی ، پلاک 0 ، مجتمع مروارید بلوک 10 ، طبقه سوم

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
محمد علی هادوی مقدم
رئیس هیئت مدیره
امیر برازنده
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر