نانزایم

تولید آنزیم
کشاورزی: فناوری کشاورزی: غذاهای نوآورانه

تولید آنزیم

این شرکت تولید کننده آنزیم‌های مورد نیاز صنایع غذایی جهت افزایش کیفیت محصولات نانوایی است. محصولات این شرکت با تکنیک‌های جدید زیست فناوری از جمله متاژنومیکس، مهندسی پروتئین و سیگنال پپتید تولید می‌شوند.

بنیان‌گذاران
عباس موسوی
بنیان‌گذار
مرتضی ملکی
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
افراک
بازدیدهای اخیر