نانو زیست پلیمر پارس

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دانشگاه تهران ، بلوار کشاورز ، خیابان 16 آذر ، پلاک 78 ، مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا ، طبقه پنجم ، واحد 502

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
حسین نیک کامی
مدیر عامل
محمد مهدی اسماعیلی
رئیس هیئت مدیره
ولی اله بابائی پور
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر