نانو ژن دارو

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، سمنان، سمنان
حومه ، آبادی شهرک صنعتی شرق، محله شهرک صنعتی شرق ، خیابان صنعت ، خیابان صنعت 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
هادی صفائیان
رئیس هیئت مدیره
محمدعلی صفائیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر