عکس پروفایل نانو ژن دارو

نانو ژن دارو

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

عکس پروفایل نانو ژن دارو

نانو ژن دارو

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، سمنان، سمنان
حومه ، آبادی شهرک صنعتی شرق، محله شهرک صنعتی شرق ، خیابان صنعت ، خیابان صنعت 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره