نانو کاوشگران یکتای توس

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
عبدالمطلب ، بلوار شفا ، میدان بوعلی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
مهرداد رکنی
مدیر عامل
طاهره روحانی بسطامی
رئیس هیئت مدیره
علی سیبویه
بازدیدهای اخیر