نفروپاتی

شناسایی سریع نفروپاتی دیابتی
سلامت: نظارت و تشخیص بیماری: دیگر روش های تشخیص بیماری

شناسایی سریع نفروپاتی دیابتی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
شزان
بازدیدهای اخیر