عکس پروفایل نقشه پردازان ارتباطات نوین

نقشه پردازان ارتباطات نوین

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

عکس پروفایل نقشه پردازان ارتباطات نوین

نقشه پردازان ارتباطات نوین

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تیموری ، خیابان شهید احمد قاسمی ، خیابان آزاده ، پلاک 0 ، برج فناوری طرشت ، طبقه نهم ، واحد 904

اعضا هیئت مدیره